FUNCIONS DELS VOLUNTARIS

ORGANITZACIÓ ESPORTIVA

Bat boy

Assistent al dugout durant el pregame i el partit dels diferents equips nacionals. Les seves taques seran les de recollir del camp els bats del l’equip al que sigui assignat, els cascs i la resta de material mentre duri el partit i ordenar-ho adequadament al dugout. És preferible comptar amb nens i nenes en edat infantil (13-16 anys)

Assistents terreny de joc

Sobretot durant les sessions de BP prèvies al partit per tal de condicionar-lo posant i traient els protectors i la gàbia de bateig corresponents. Per aquestes tasques podem comptar amb nois i noies a partir dels 17 anys.

Marcador

Control del marcador durant el partit. Haurà de seguir les instruccions de l’anotador en cas de jugades dubtoses.

Speaker

Ús de la megafonia durant el partit per anunciar les alineacions i canvis que es puguin donar al llarg del joc. Convindria el domini de l’idioma anglès per si cal fer algun anunci urgent al públic assistent.

Control de la competició

Estadístiques i classificacions: seran persones amb coneixements del nostre esport, que pugui llegir correctament un full d’anotació i que es desenvolupi sobradament amb els fulls de càlcul per tal de proveir els dossiers oficials amb les estadístiques i diferents classificacions que es poden generar durant el Campionat.

“Play by play”

Seran els encarregats de fer el seguiment jugada a jugada dels partits per tal que es publiqui a la web del Campionat. Caldrà que tinguin bon domini informàtic i bons coneixements de beisbol.

“Runners”

Seran els encarregats de traspassar la informació entre la oficina del Control de Competició i la resta d’interessats: premsa, scouts, VIPS, anotadors, umpires, Comissari Tècnic.

ORGANITZACIÓ GENERAL

Control d’accés

(en diferents zones de la instal·lació)

Hauran de vetllar per mantenir les diferents zones de les instal·lacions accessibles únicament a les persones acreditades a tal efecte (zona VIP, scouts, accessos al terreny de joc). També caldrà que facilitin la informació necessària pel bon funcionament de les acreditacions. Per tant, es demana domini de l’anglès, saber estar i bona presència.

ASSISTENTS ORGANITZACIÓ

Ecovoluntaris

Hauran d’informar i conscienciar al públic assistent als partits sobre la voluntat de crear un entorn ecològic i saludable al llarg de tot el torneig i seran els encarregats d’explicar, també, el funcionament dels diferents contenidors repartits per les instal·lacions. Seria convenient el domini de l’anglès.

Centre de Voluntaris

Assistents del responsable de voluntaris, l’ajudaran a coordinar les entrades i sortides de torns, distribució d’àpats, tindre el centre en ordre, organitzar un guarda-roba etc.

Centre de Premsa

Assistents al responsable de comunicació. Atenció a periodistes i fotògrafs acreditats. Tindre cura de l’espai, informació de resultats a les altres seus.

Assistent/ auxiliar als scouts

Seran els encarregats d’assistir als diferents scouts presents als partits pel bon desenvolupament de la seva feina (lliurament de lineups, d’estadístiques). Caldrà acompanyar-los quan es vulguin moure per la instal·lació i informar-los del que necessitin saber. Es requereix bon domini de l’anglès.

Assistent/ auxiliar a la zona VIP

Tindran les mateixes funcions que l’anterior però amb les personalitats que puguin assistir als partits (membres WBSC Europe, , RFEBS, FCBS, membres del cos tècnic d’altres equips nacionals) Domini de l’anglès.

Assistent/ auxiliar al Comissari Tècnic

Tindran les mateixes funcions que els 2 anteriors però amb el Comissari Tècnic encarregat de vetllar del bon funcionament del partit.

Xofers (umpires, directius)

Seran els encarregats de portar als àrbitres i directius de les Federacions des del seu hotel fins al terreny de joc abans del partit i a l’inrevés al acabar amb els cotxes de la organització. Caldrà coneixement de l’anglès i carnet de conduir.

Acreditacions

Assistent a la persona responsable d’acreditar als participants, voluntaris, premsa i tot el personal de l’organització. Cal certa habilitat amb base de dades i ordinador. Coneixements d’anglès bàsic.

Cerimònies ( inauguració /cloenda)

Varies funcions a cobrir, des de portar rètols a desfilades fins participació com animadors a les grades. Es concretarà.

Participa amb nosaltres